Asukas keskiössä

Blogin kirjoittaja: Juha Kukkonen

Ikäihmisten asumisesta ja hoidosta puhutaan nyt paljon. Raskaan hoivan yksiköitten halutaan näyttävän tavanomaiselta asumiselta. Tähän sisältyy myös haaste, millä näkökulmalla toimintaa tehdään. Suomessa hoitajat on koulutettu tuottamaan strukturoitua hoivaa laitoksen näkökulmasta. Tämä näkyy hyvin tällä hetkellä siinä, miten samankaltaisia nykyiset hoivakodit ovat. Tämän laitos näkökulmaan keskittyvä hoiva on istutettu hoivayksiköihin lain säädännön kautta. On tärkeää että puitteet ovat kunnossa. Toiminta saadaan tehokkaaksi laitosmaisilla aikataulutuksilla. Helpoin toimintaa on tehostaa tinkimällä läsnäolosta ja vuorovaikutuksesta. Moni hoiva-asukas kokee kuitenkin myös yksinäisyyttä hoiva kodissa.

Hoivaa voidaan myös tuottaa asiakkaan tarpeista käsin.

Tällöin asukkaan yksilölliset tarpeet päivärytmiin yms huomioidaan. Tämä vaatii kuitenkin asennemuutosta hoitotyön suunnittelijoilta ja päättäjiltä. Mitäs jos hoivatyötä tehtäisi täysin asukkaan tarpeista käsin.

Ajattelemme että asukas on oma kunnioitettava yksilö, joka on nyt tässä tietyssä elämänkaaren vaiheessa. Monilla on ollut vaiheikas työelämä ja ovat olleet rakentamassa nykyisen kaltaista hyvinvointia meille. Heidän saavutukset ovat jääneet nyt jo muitten ihmisten saavutusten varjoon. Mutta silti he ovat tärkeitä ihmisiä ja arvostamme heitä. Pyrimme tarjoamaan heille mahdollisimman hyvän ja positiivisen päivän ja kohtaamme heidät. Tämä voi kuulostaa sanahelinältä kaiken kiireen keskellä.

Kysymys on kuitenkin vuorovaikutuksesta ja läsnäolosta. Toisilta se sujuu luonnostaan. Läsnäoloon kuuluu myös yhteisö, jossa asutaan ja joka on tärkeä. Omaisten rooli asukkaan kohtaamisessa ja hoivassa on tulevaisuudessa vielä tärkeämpää kuin tällä hetkellä.

Valolinnassa on aloittanut uusi hoivayksikkö: Aurinkolinna, jossa tarjotaan elämyshoivaa tehostetun palveluasumisen asukkaille. Elämyshoiva on askel yksilöllisemmän hoivan ajatteluun ja asiakkaan näkökulman erityiseen huomioon ottamiseen.

Valolinnassa on myös Valon palveluasuntoja, joihin saa lisäpalveluina kodinhoitoa juuri sen verran kuin asukas tarvitsee, ilman kuukausimaksuja. Valolinnassa on myös omaisille majoitusmahdollisuus, joka antaa mahdollisuuden olla pidempään omaisen kanssa.

Elämä on kohtaamisia!